KONUNUN ÖNEMİ

Bu sitenin içeriği, bir kitapçık şeklinde ücretsiz dağıtılmaktadır. Sözkonusu kitapçığın dağıtımı sırasında aldığımız tepkileri ve sitemize gönderilen yorumları değerlendirdiğimizde şu sonuca varıyoruz:

1- Livata olayının haramlığı konusunda, özellikle de aile hayatı içerisindeki yasaklar hakkında toplumumuzda çok büyük bilgi eksikliği vardır. Aldığımız pek çok yorumda okuyucular, ya bu konuda daha önceden hiç bilgi sahibi olmadıklarını veya bu konunun dinimizde bu derece şiddetle yasaklandığını bilmediklerini ifade etmektedirler.

2- Televizyon ve internet vasıtasıyla, müstehcen yayınların olumsuz etkisine maruz kalan henüz ergenlik çağındaki çocuklarımız, yeterli din eğitimine sahip olmamalarının ve ailelerinden gerekli eğitimi almamış olmalarının da etkisiyle kolayca böyle bir yanlışa düşebilmektedirler.

Günümüzde medyada ve internet ortamında sayısız, özendirici, merak uyandırıcı ve gençlerimizi tahrik edici yayın yer almaktadır. Merakını gidermek veya tecrübe etmek gibi gerekçelerle böyle bir yanlışa düşen gençlerimizde bu fiil bağımlılık yapmakta ve bir defa bu fiili işleyen insan, yaşlanınca bile parayla tatmin olacak duruma düşebilmektedir.

3- Dinimizde kesin olarak yasaklanmış olan livata fiili (homoseksüellik-eşcinsellik) günümüzde meşru gösterilmeye çalışılmaktadır.

Aşağıdaki yazılarda da ifade edildiği gibi üniversite bünyesinde eşcinselliği meşrulaştırıcı etkinlikler düzenlemek üzere klüp kurulması, büyükşehirlerde sadece eşcinsellerin kullanabildiği mekanlar (otel-cafe vb.) oluşturulması ve basında yer alan “eşcinsellik doğuştan gelen bir yönelimdir” şeklindeki dinimize göre hiçbir geçerliliği olmayan haber/yorumlar konunun meşrulaştırılması yönündeki çalışmalara örnektir.

Konunun vehametini daha iyi ifade etmesi açısından aşağıdaki yazıları ilginize sunuyoruz.